مهره های ستون فقرات

 

صفحه مهره (استخوان‌شناسی) که در سایت ویکی پدیا (Wikipedia) ایجاد کردم:

هر مهره قسمتی از ستون فقرات بوده که تعداد آنها در افراد طبیعی نابالغ، 33 عدد است. اندازه و شکل آنها در نواحی مختلف ستون مهره‌ها متفاوت است. به عنوان مثال مهره‌های ناحیه کمر به علت تحمل فشار بیشتر، نسبت به مهره‌های گردنی بزرگتر بوده، ولی سوراخ مهره‌ای کوچکتری درمقایسه با مهره‌های ناحیه گردنی دارند.

 ستون فقرات و یک مهره در تصویر زیر:
دو مهره آخر ستون فقرات، خاجی و دنبالچه نام دارد. استخوان خاجی به دو استخوان بی نام (هیپ) متصل می‌شود. از اتصال سطح مفصلی استخوان خاجی با سطوح مفصلی استخوان‌های بی نام، مفصل خاجی خاصره‌ای (ساکروایلیاک) در هر طرف ایجاد می‌گردد. این مفصل در انتقال وزن سر و گردن و تنه به کمربند لگنی که درنهایت به اندام تحتانی منتقل می‌شود، نقش دارد.

فهرست مندرجات 

۱ ترتیب مهره ها
۲ اجزای یک مهره 
۲.۱ جسم مهره
۲.۲ قوس مهره ای
۳ پانویس
۴ جستارهای وابسته
۵ منابع

 ترتیب مهره ها

در انسان ترتیب مهره‌ها در ستون فقرات یک فرد طبیعی نابالغ شامل موارد زیر است:
-هفت مهره گردنی
-دوازده مهره سینه‌ای
-پنج مهره کمری
-پنج مهره خاجی
-چهار مهره دنبالچه‌ای
در بزرگسالان پنج مهره خاجی به یک استخوان خاجی (ساکروم) و چهار مهره دنبالچه‌ای به یک استخوان دنبالچه (کوکسیکس) تبدیل می‌شوند.
 
 
ستون مهره ها در سه وضعیت در تصویر زیر:
 

 
 اجزای یک مهره

هر مهره از دو قسمت تشکیل می‌گردد (به جز مهره اول و دوم گردنی یعنی اطلس و آکسیس):
-بخش جلویی بنام جسم مهره (تنه مهره) که به انگیسی Body می‌گویند.
-بخش پشتی (خلفی) بنام قوس مهره‌ای [۱]
 
 
 
 
 

از اتصال دو انتهای قوس مهره‌ای به جسم مهره، سوراخ مهره‌ای [۲] ایجاد می‌شود. سوراخ‌های مهره‌ای در طول ستون فقرات همراه با رباط‌های زرد، مجرای مهره‌ای [۳] یا مجرای نخاعی [۴] را می‌سازند که طناب نخاعی در آن جای می‌گیرد. رباط زرد [۵] (فلاوم) که رباط میان تیغه‌ای نامیده می‌شود، در اتصال تیغه‌ها (لامیناها)ی قوس مهره‌ها در یک طرف نقش دارند.

جسم مهره

جسم مهره یک توده استوانه‌ای است که قسمت جلویی (قدامی) مهره را تشکیل می‌دهد. دیسک‌های بین مهره‌ای در ستون فقرات به صورت صفحه‌ای بر روی جسم مهره‌ها قرار می‌گیرند که مهمترین وظیفه آنها، تحمل وزن و کاهش شدت ضربات وارده به ستون مهره‌ها است.

 قوس مهره ای

قوس مهره‌ای، قسمت پشتی (خلفی) مهره را تشکیل می‌دهد که شامل دو نیم قوس است. یک 
قوس مهره‌ای دارای دو پایه (پدیکول) و همچنین دو تیغه (لامینا) است که پایه در جلو و تیغه در عقب قرار دارد.
هر قوس مهره‌ای دارای هفت زائده‌است که عبارتنداز:
-یک زائده خاری که از اتصال دو تیغه قوس مهره‌ای در عقب ایجاد می‌گردد.
-دو زائده عرضی
-دو زائده مفصلی فوقانی
-دو زائده مفصلی تحتانی
در قسمت بالا و زیر هر پایه (Pedicle) یک بریدگی قراردارد. بریدگی‌های فوقانی و تحتانی هر دو مهره‌ای که روی یکدیگر قرارمی گیرند، سوراخ بین مهره‌ای [۶] را می‌سازند که محل خروج یا ورود عصب نخاعی و عروق خونی است.

 پانویس

1.↑ Vertebral arch
2.↑ Vertebral foramen
3.↑ Vertebral canal
4.↑ Spinal canal
5.↑ Ligamentum flavum
6.↑ Intervertebral foramen

 جستارهای وابسته

-ستون فقرات
-جسم مهره
-قوس مهره‌ای
-مجرای نخاعی
-دیسک بین مهره‌ای

منابع

Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6 
موضوعات فیزیوتراپی شامل:

مقالات فیزیوتراپی 

مقالات استخوان شناسی

مقالات آناتومی اندام فوقانی

مقالات آناتومی اندام تحتانی

مقالات آناتومی ستون فقرات

مقالات حرکت شناسی (کینزیولوژی)

مقالات سیستم عضلانی-اسکلتی، بیماری ها و اختلالات مربوطه

مقالات شکستگی استخوانها و جراحی های ارتوپدی

مقالات روماتولوژی (شامل اصطلاحات،اختلالات و بیماریهای روماتیسمی و روماتیسم خارج مفصلی)

مقاله های دستگاه عصبی مرکزی و محیطی (cns & pns)

مقالات سیستم عصبی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مقالات سیستم تنفسی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مقاله های سیستم حسی، درد و موضوعات آن

مقالات سیستم عروقی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مروری بر آناتومی سیستم عصبی، عضلانی و اسکلتی ازطریق تصاویر 

اخبار کنگره ها و سمینارهای فیزیوتراپی 

مهمترین اخبار دکترای حرفه ای فیزیوتراپی

مطالب و موضوعات متفرقه (مقالاتی درباره فشار خون، دیابت، بیوفیزیک، رادیولوژی،فیزیولوژی و تست خون، برخی از بیماری ها و...)

مقالات ورزش و تغذیه (شامل موضوعات تحرک و فعالیت بدنی،تغذیه صحیح،چاقی،اضافه وزن،کنترل وزن و غیروه)

مقالات قلب و عروق (شامل مفاهیم، اختلالات و مقاله های آموزشی)

مقالات رادیولوژی

/ 0 نظر / 247 بازدید