رادیکولوپاتی شیمیایی

 

رادیکولیت شیمیایی (Chemical radiculitis)

رادیکولوپاتی شیمیایی (Chemical radiculopathy)

رادیکولیت (Radiculitis) به معنای التهاب ریشه عصبی است. اگر التهاب ریشه عصبی به علت آزاد شدن مواد شیمیایی ایجاد گردد، رادیکولیت شیمیایی گفته می شود. به هنگام آسیب دیسک بین مهره ای، مواد شیمیایی خاصی می تواند ایجاد شود که علاوه بر آسیب دیسک بین مهره ای، ممکن است به فضای اپیدورال انتشار یابد و باعث التهاب ریشه های عصبی گردد. التهاب ریشه عصبی باعث ایجاد درد رادیکولر می شود و بدین ترتیب بیمار دردی را در مسیر عصب مربوطه احساس خواهد کرد.

 

 

 

 

 

بنابراین در مواردی که در گزارش ام آر آی بیمار علایم چندانی از فشار روی نخاع یا ریشه های عصبی وجود نداشته باشد ولی بیمار درد شدیدی را به صورت رادیکولر گزارش کند، رادیکولیت شیمیایی ممکن است به عنوان یکی از عوامل درد مطرح باشد.

نویسنده: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

لینک های مرتبط:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/608297

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16963186

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22194385

http://columbiapain.org/documents/Chemical_Radic.pdf

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16902651

http://www.coxtechnic.com/event/live-webinar-free-fragment-chemical-radiculitis-as-cause-of-back-pain

http://journals.lww.com/spinejournal/pages/articleviewer.aspx?year=1996&issue=01150&article=00011&type=abstract

http://journals.lww.com/spinejournal/pages/articleviewer.aspx?year=2005&issue=09010&article=00006&type=abstract

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ یا لینک آن مجاز است.

/ 0 نظر / 124 بازدید