# مقاله_آرتروز_گردن

آرتروز گردنی چیست

  آرتروز گردنی (Cervical arthrosis) استئوآرتروز گردنی (Cervical osteoarthrosis) استئوآرتریت گردنی (Cervical osteoarthritis) اسپوندیلوز گردنی (Cervical spondylosis)     آرتروز گردن (استئوآرتروز گردنی یا استئوآرتریت گردنی) یا اسپوندیلوز ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 396 بازدید